Bảng giá dịch vụ

Dưới đây là công thức tính chi phí một đơn hàng tại QuickOrder. Trong đó chi phí vận chuyển và tỷ giá tệ được cập nhật thời gian thực tại thời điểm quý khách hàng lên đơn và tại thời điểm hàng nhập kho QuickOrder

Chi phí đơn hàng = Giá sản phẩm(1) + Phí đơn hàng(2) + Vận chuyển Trung Quốc – Việt nam(3) + Phí dịch vụ(4) + Phí dịch vụ kèm theo (Nếu có)(5)

Trong đó :

1 . Giá trị sản phẩm : Là giá sản phẩm quý khách đã đặt mua * Tỷ giá NDT tại thời điểm đó + Phí vận chuyển nội địa trung quốc do NCC thu phí khi vận chuyển từ NCC tới kho QuickOrder tại trung quốc

2. Phí đơn hàng: Phí cố định 5.000đ/ 1 đơn hàng

3. Vận chuyển Trung Quốc – Việt nam : Đây là phí vận chuyển hàng của quý khách từ kho Trung Quốc về tới Hà Nội hoặc TP.HCM.  Chi phí này do bên vận chuyển thu. Giá được cập nhật theo từng thời điểm đặt hàng

4. Phí dịch vụ : Phí dịch vụ mua hộ, thanh toán hộ đơn hàng của quý khách với NCC

5. Phí dịch vụ kèm theo (Nếu quý khách yêu cầu) : Đây là các phí kiểm đếm, Đóng gỗ , CPN nếu quý khách yêu cầu dịch vụ từ QuickOrder.

PHÍ MUA HÀNG
Giá trị đơn hàng % Tính phí  
Trên 50 triệu 1%
30 triệu – 50 triệu 2%
10 triệu – 30 triệu 3%
5 triệu – 10 triệu 4%
 5 triệu trở xuống 5%
PHÍ ĐÓNG GỖ (Nếu quý khách yêu cầu)
Cân nặng  Tính phí  
1 kg đầu 20 tệ
1 kg tiếp theo 1 tệ
PHÍ KIỂM ĐẾM (Nếu quý khách yêu cầu)
Số lượng sản phẩm Mức thu (Nghìn/1sp) Mức thu SP Phụ kiện (< 10 tệ) (Nghìn/1sp)
1-2 SP 5.000 3.000
3-9 SP 3.000 2.000
10-100 SP 2.000 1.000
101-500 SP 1.500 700
> 500 SP 1000 500
PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM
Cân nặng Cước vận chuyển về HÀ NỘI Cước vận chuyển về TP.HCM Chuyển phát nhanh HN-TP.HCM
Trên 1000 kg 10.000 đ/kg 15.000 đ/kg 10.000 đ/kg + CPN Về Nhà
500kg – 1000kg 19.000 đ/kg 21.000 đ/kg 19.000 đ/kg + CPN Về Nhà
90kg – 500kg 21.000 đ/kg 23.000 đ/kg 21.000 đ/kg + CPN Về Nhà
30kg – 90kg 23.000 đ/kg 25.000 đ/kg 23.000 đ/kg + CPN Về Nhà
Dưới 30 kg 25.000 đ/kg 27.000 đ/kg 25.000 đ/kg + CPN Về Nhà
Bảng giá dịch vụ
4.9 (97.14%) 7 votes